Aktuality

Triedenie bioodpadu je kľúčom k vyššej recyklácii a nižšiemu skládkovaniu

Prinášame odporúčania pre vládu v oblasti odpadového hospodárstva. Podmienkou splnenia náročných cieľov je povinné triedenie bioodpadu, ako aj jednoznačné pravidlá, osveta a posilnená motivácia občanov odpad triediť.

Dátum: 3.04.20Triedenie bioodpadu je kľúčom k vyššej recyklácii a nižšiemu skládkovaniu

Analýza: Prehľad dostupných dát o vysokých školách vrátane odporúčaní na zber relevantných dát

Za posledných desať rokov sa výrazne zmenil charakter údajov o výsledkoch dosahovaných vo verejnom sektore. Vo vysokom školstve sú teraz k dispozícii miliardy údajov podrobne sledujúce cestu každého jedného študenta a absolventa. Pozreli sme sa, ktoré z týchto informácií a v akej forme sú verejne dostupné a navrhli sme odporúčania, aké ďalšie údaje získavať a ako ich ďalej spracovávať, ale najmä ako ich prezentovať v ešte prínosnejšej forme, keďže najmä v prezentácii dát, ktoré existujú a už boli spracované, vidíme najväčšie rezervy.

Dátum: 31.03.20Analýza: Prehľad dostupných dát o vysokých školách vrátane odporúčaní na zber relevantných dát

Žiaci väčších základných škôl a škôl z hustejšie osídlených regiónov dosahujú v priemere lepšie výsledky

INEKO každý rok hodnotí výsledky žiakov základných a stredných škôl pomocou agregovaného hodnotenia, ktoré pozostáva z viacerých ukazovateľov. Keď sme sa na hodnotenie pozreli z regionálneho hľadiska a odfiltrovali sme školy s veľkým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sme dokázali lepšie zachytiť aj ostatné príčiny rozdielov v dosahovaných výsledkoch, ukázalo sa, že na výsledky výrazne vplýva veľkosť školy, ako aj to, koľko ďalších škôl sa nachádza v jej okolí.

Dátum: 31.03.20Žiaci väčších základných škôl a škôl z hustejšie osídlených regiónov dosahujú v priemere lepšie výsledky

Analýza: Návrh metodiky hodnotenia vysokých škôl, fakúlt a programov

V poslednej dobe sa začína zverejňovať čoraz viac údajov za absolventov vysokých škôl na najpodrobnejšej možnej úrovni, teda za jednotlivé študijné programy. Tento trend môžeme hodnotiť len pozitívne, ale rovnako dôležité ako údaje zverejnovať, je ich aj vedieť korektne porovnávať a interpretovať. Navrhli sme preto metodiku, ako dva podľa nás najdôležitejšie ukazovatele vypovedajúce o uplatnení absolventov, teda mieru nezamestnanosti a ich priemernú mzdu, porovnávať medzi jednotlivými vysokými školami, fakultami a študijnými programami spravodlivejšie.

Dátum: 31.03.20Analýza: Návrh metodiky hodnotenia vysokých škôl, fakúlt a programov

Analýza: Porovnanie výsledkov žiakov za rôzne typy stredných škôl

Veľké rozdiely v dosahovaných výsledkoch žiakov existujú nielen medzi gymnáziami a strednými odbornými školami, ale aj v rámci rôznych typov stredných odborých škôl. Často sa spomína, že gymnazisti sa uplatňujú lepšie, ale na údaje sa treba pozrieť podrobnejšie. Napríklad, z tých absolventov, ktorí sa hlásili na aspoň jednu slovenskú vysokú školu, majú väčšiu úspešnosť absolventi odborných škôl. Rovnako lepšie výsledky dosahujú aj v písomnej maturite z nemeckého jazyka úrovne B2, aj keď celkový záujem o maturitu z nemčiny v posledných rokoch veľmi rýchlo upadá.

Dátum: 31.03.20Analýza: Porovnanie výsledkov žiakov za rôzne typy stredných škôl

← Staršie články 

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • Európska komisia
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Posam spol. s r.o.
  • Slovak Aid
  • Union zdravotná poisťovňa