Aktuality

Dva predvianočné príbehy o ne-transparentnosti v zdravotníctve

Naša skúsenosť ako ťažko sa získavajú informácie o kvalite nemocníc, ktoré štát má, ale nezverejňuje.

Dátum: 18.12.14Dva predvianočné príbehy o ne-transparentnosti v zdravotníctve

Vo veľkých tendroch nemocníc sa súťaží stále málo

Výsledky Analýzy verejného obstarávania 56 nemocníc v období apríl 2012 – február 2014
V nemocničných verejných obstarávaniach sa stále málo súťaží. V sledovanom období apríl 2012 – február 2014 použili nemocnice z celkového obstaraného objemu (525,6 mil. EUR) až 63% (331 mil. EUR) v tendroch, kde ponuku podal iba jeden uchádzač. Ide len o zanedbateľné zlepšenie oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu (január 2009 – marec 2012), kedy nemocnice v tendroch s jedinou ponukou rozdelili 68% zdrojov.

Dátum: 17.12.14Vo veľkých tendroch nemocníc sa súťaží stále málo

TA3, 9.12.2014: Téma dňa: VšZP - Peniaze a zmeny

Šéf VšZP včera v TA3 ohlásil iniciatívu na vytvorenie rebríčka nemocníc na základe dát od všetkých zdravotných poisťovní. Veľmi nás teší, že spustenie INEKO portálu http://nemocnice.ineko.sk/, ktorého partnermi sú poisťovne Dôvera a Union (VšZP nám opakovane odmietla poskytnúť dáta), má aj takéto dôsledky. Ešte viac by nás potešilo, keby VšZP prehodnotila svoje odmietavé stanovisko a zverejnila dáta napríklad o spokojnosti pacientov podľa dotazníkov ako aj ostatných indikátorov kvality, ktoré každoročne zbiera. VšZP stále ponúkame priestor na ich zverejnenie.

Dátum: 11.12.14TA3, 9.12.2014: Téma dňa: VšZP - Peniaze a zmeny

Župy vlani uťahovali opasky a zlepšili svoje finančné zdravie

Pozrite si rebríčky zadlženosti a finančného zdravia vyšších územných celkov. Okrem iného sa dozviete, že najvyšší dlh na úrovni takmer 50 % bežných príjmov má trnavský a trenčiansky kraj, najhoršie finančné zdravie však má banskobystrický kraj.

Dátum: 10.12.14Župy vlani uťahovali opasky a zlepšili svoje finančné zdravie

Prednáška o demokracii a ekonomickom raste v krajinách V4 a na Ukrajine

Peter Goliaš bude 16. decembra prednášať v Budapešti o vzájomných interakciách ekonomického rastu a povedomia o demokracii ako aj o erózii dôvery v politikov v krajinách V4 a na Ukrajine. Okrem iného ukáže grafy z prieskumu Eurobarometra, podľa ktorých dôvera k vláde na Slovensku od volieb v roku 2012 klesla z jednej z najvyšších úrovní takmer na najnižšiu úroveň za poslednú dekádu a v súčasnosti je najnižšia spomedzi krajín V4. Prednáška sa uskutoční v rámci konferencie, ktorá zhrnie výsledky projektu zameraného na prieskum názorov obyvateľov Ukrajiny na demokraciu a ich porovnanie so štátmi V4. Inštitút INEKO sa projektu zúčastnil ako člen konzorcia think-tankov z krajín V4 a Ukrajiny pod vedením maďarského International Centre for Democratic Transition (ICDT).

Dátum: 8.12.14Prednáška o demokracii a ekonomickom raste v krajinách V4 a na Ukrajine

← Staršie články 

Podporovatelia
Coop Jednota Dôvera, zdravotná poisťovňa Nadácia ESET Európska komisia Konrad Adenauer Stiftung
JAVYS, a.s. Nadácia Antona Tunegu Nadácia Orange Newton I.T. Novartis
Open Society Institute Posam spol. s r.o. Slovenská sporiteľňa Soitron Union Poisťovňa
Visegrad Fund ZSE