Aktuality

Župy dosiahli rekordné prebytky, ich finančné zdravie rastie

Pozrite si nové rebríčky zadlženosti a finančného zdravia vyšších územných celkov. Dozviete sa napríklad, že celkovo najlepšie finančné zdravie má nitriansky kraj a najhoršie košický kraj.

Vyššie územné celky (VÚC) v roku 2018 nadviazali na prevažujúci trend z pokrízových rokov, keď sa im v rokoch 2012 až 2014 a 2016 až 2017 darilo medziročne znižovať svoju zadlženosť. Za uplynulý rok totiž priemernú úroveň dlhu opäť znížili, tentokrát z 28,62 % na 26,44 %. To je zároveň najnižšia hodnota odkedy máme k dispozícii údaje o dlhu (od roku 2008).

Dátum: 17.10.19Župy dosiahli rekordné prebytky, ich finančné zdravie rastie

INEKO: Ocenenie Nemocnica roka 2019 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Košiciach-Šaci

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila minulý rok tretia – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Ocenenie bronzová Nemocnica roka získala Univerzitná nemocnica Martin.

Dátum: 14.10.19INEKO: Ocenenie Nemocnica roka 2019 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Košiciach-Šaci

Spotreba generík u nás klesá, zbytočne míňame desiatky miliónov

Slovensko patrí k štátom OECD aj EÚ s mierne nadpriemerným, avšak dlhodobo klesajúcim podielom spotreby generických liekov. Pacienti aj poisťovne tak zbytočne platia za lieky, ktoré majú lacnejšiu avšak rovnako kvalitnú a bezpečnú alternatívu.

Dátum: 4.10.19Spotreba generík u nás klesá, zbytočne míňame desiatky miliónov

Prieskum PAS a INEKO: Podnikatelia odmietajú plošné zavedenie povinných rekreačných poukazov

Väčšina podnikateľov (84 %) nesúhlasí, aby sa povinnosť poskytovať rekreačné poukazy pre zamestnancov zaviedla plošne na všetkých zamestnávateľov. Ak sa tak stane, stúpnu časti podnikateľov (40 %) mzdové náklady – zamestnanci budú drahší, časť sa s opatrením vyrovná znížením iných benefitov pre zamestnancov (33 %) a časť pristúpi k prepúšťaniu (17 %). To, že zavedenie rekreačných poukazov neprinesie žiadnu negatívnu zmenu, si myslia 4 % podnikateľov.

Dátum: 2.10.19Prieskum PAS a INEKO: Podnikatelia odmietajú plošné zavedenie povinných rekreačných poukazov

Slabé využívanie generík a biosimilárov nás stojí takmer 80 miliónov eur ročne

Za uplynulý rok prišlo na náš trh 15 biosimilárnych liekov, čo otvára cestu k úsporám do 30 miliónov eur ročne. Pri intenzívnejšom využívaní generík a biosimilárov by sme mohli usporiť ďalších 77 miliónov.

Najskôr jedna dobrá správa. Po viacročnej stagnácii začína Slovensko od roku 2019 intenzívnejšie využívať biosimilárne lieky, ktoré sú finančne dostupnejšou, avšak rovnako účinnou a bezpečnou náhradou referenčných biologických liekov. Prispieva k tomu vstup viacerých biosimilárnych liekov na trh v rokoch 2018 a 2019 po uplynutí patentovej ochrany referenčných liekov, ako aj otvorenejší prístup Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) pri centrálnych nákupoch biologických liekov, osobitne pri molekulách infliximab, rituximab a trastuzumab. Konkurenčný tlak biosimilárnych liekov znižuje ceny liekov s rovnakou účinnou látkou. Vďaka tomu môže byť podľa orientačného odhadu INEKO v najbližších rokoch realizovaná úspora vo verejných zdrojoch vo výške 23-30 miliónov eur ročne. Tieto peniaze bude možné ušetriť alebo použiť na zvýšenie dostupnosti liečby pre viacerých pacientov, či na iné priority v zdravotníctve.

A teraz horšia správa. Pri využívaní generických a biosimilárnych liekov napriek uvedenej úspore stále existuje potenciál pre dosiahnutie ďalších úspor vo výške 59-77 miliónov eur, ktoré bez zavedenia potrebných opatrení pravdepodobne nebudú realizované. Predpokladom dosiahnutia týchto úspor je najmä zvýšenie podielu generických liekov na spotrebe o 10 percentuálnych bodov a vstup ďalších biosimilárnych liekov na trh. Medzi ďalšie predpoklady patrí uskutočnenie revízie úhrad z verejného zdravotného poistenia za lieky vnútri referenčných skupín ako aj v rámci skupín s rovnakou účinnou látkou ale rozdielnou cestou podania a tiež intenzívnejšia cenová súťaž, ku ktorej by došlo zrušením výnimky z tzv. fixného doplatku poistenca za lieky.

Dátum: 23.09.19Slabé využívanie generík a biosimilárov nás stojí takmer 80 miliónov eur ročne

← Staršie články 

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • Európska komisia
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Posam spol. s r.o.
  • Slovak Aid
  • Union zdravotná poisťovňa