Aktuality

Oznam o konzultačnej činnosti

Ján Kovalčík, analytik INEKO, uzavrel od 5. februára 2016 dohodu o vykonaní práce s Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR. Jej predmetom je poskytovanie odborných, konzultačných a metodických činností v rámci projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov – revízia výdavkov (Operačný program verejná správa), spolupráca pri príprave metodiky revízie výdavkov a revízie výdavkov v rezorte dopravy. Uvedené činnosti bude vykonávať externe. V rámci INEKO sa bude naďalej plne venovať najmä dohľadu nad veľkými dopravnými a PPP projektmi. Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov považuje INEKO za užitočný projekt a sme radi, že ho môžeme podporiť aj týmto spôsobom.

Dátum: 11.02.16Oznam o konzultačnej činnosti

Záväzok zlepšiť infozákon dali voličom všetci okrem Smeru a SDKÚ

Desať z dvanástich oslovených slovenských politických strán sa verejne zaviazalo posilniť právo občanov na informácie presadením desiatich návrhov Transparency International, Aliancie Fair-play a Inštitútu INEKO. K záväzku sa odmietli pridať len strany Smer-SD a SDKÚ-DS.

Dátum: 9.02.16Záväzok zlepšiť infozákon dali voličom všetci okrem Smeru a SDKÚ

Zaujalo nás:

Zdravotníctvo: rozlišujme!
Denník N, 2.2.2016
Peter Celec, lekár a vedec: “Frekvencia nozokomiálnych infekcií sa v jednotlivých štátoch sleduje a vo väčšine sa pohybuje niekde medzi 5 – 9% všetkých hospitalizácií. Na Slovensku je to hlboko pod 1%, teda aspoň podľa nahlásených údajov z nemocníc. Tým údajom neveríme ani my tu, tobôž odborníci v európskych inštitúciách. (…) V Nemecku ročne zomrie v nemocniciach práve na takéto nákazy okolo 40 000 pacientov, pričom odhady hovoria, že asi polovici z nich sa dá relatívne jednoducho predísť. (…) Ak by sme boli na tom podobne ako v Nemecku, možno na Slovensku očakávať ročne asi 1 250 úmrtí na nozokomiálne nákazy. Reálne tu bolo podľa epidemiologickej analýzy v roku 2014 nahlásených 71 takýchto úmrtí.”

Komentár INEKO: Na rovnaký problém sme upozornili v roku 2014. Ak nemocničné nákazy nevieme sledovať, nemôžeme s nimi bojovať. Podobne ako pán Celec, ani my zatiaľ neregistrujeme žiadne kroky k náprave. Zdá sa, že ľudia budú zbytočne zomierať naďalej.

Dátum: 2.02.16Zaujalo nás:

Webinar: Solutions to high unemployment rate

For a long time, the Czech Republic has been a champion from among Visegrad 4 countries in having a low unemployment rate (4.6% in November 2015, Eurostat). In the past few years, also Hungary (6.4% in November 2015), Poland (7.2%), and Slovakia (10.8%) decreased their unemployment rates rapidly. However, in Poland and Hungary low numbers are partially distorted by higher shares of inactive people (mainly taking social benefits) and in Hungary also by the expansion of public works. In Ukraine, the official unemployment rate increased after recent revolution to 9.4% in Q3/2015, but this relatively low number is distorted by much wider shadow economy. On January 29th INEKO organized a webinar to exchange the best practices of V4 countries and Ukraine in searching for solutions to high unemployment rate. Here you can download the presentations; country-specific analyses will be added later.

Dátum: 1.02.16Webinar: Solutions to high unemployment rate

Goliaš: Skutočný tlak vytvoria až rodičia

Do akej miery platí rovnica vyššie platy rovná sa vyššia kvalita?
„Nejaké zlepšenie by nastalo v tom zmysle, že dobrí učitelia, ktorí chcú dnes odísť zo školstva pre nízke platy, by zostali. K zásadnému skoku by však nedošlo, lebo sa nezmení motivácia ľudí. Tá sa mení vtedy, keď učitelia vedia, aké výsledky majú dosahovať a ak ich dosiahnu lepšie, budú mať vyšší plat. Ideálne by bolo, keby existovala silná variabilná zložka platu, možno 20 percent, ktorá by bola viazaná na výkon učiteľa. Problém ale je, že o výkone učiteľa by mal rozhodovať riaditeľ školy, ktorý musí byť motivovaný, aby škola dosahovala čo najlepšie výsledky. Na to musíme poznať nejaké údaje, na základe ktorých možno školy porovnávať. Je dôležité začať seriózne merať kvalitu vzdelávania na jednotlivých školách. Viem, že je to ťažké, ale vo veľkej časti vyspelého sveta je to trend. Kľúčom k akejkoľvek reforme školstva je motivovať riaditeľov školy a ich zriaďovateľov, aby chceli dosahovať kvalitu.“

Dátum: 1.02.16Goliaš: Skutočný tlak vytvoria až rodičia

← Staršie články