stretnutie_IMF

Aktuality

Valné zhromaždenie zvolilo nové vedenie KEA

Dňa 2. marca 2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie KEA, ktoré pri účasti 26 členov zvolilo nové riadiace a kontrolné orgány.

»»

Predchádzajúce →