Dochodok

Aktuality, Stanoviská a komentáre

Ekonómovia varujú, že zavedenie dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov

Klub ekonomických analytikov (KEA) vyjadruje nesúhlas so zásahmi do dôchodkového systému, ktoré zhoršia jeho udržateľnosť. Budúcim dôchodcom nepomôže ústavný zákon o strope dôchodkového veku, ale praktické opatrenia, ktoré pripravia krajinu na starnutie a zmiernia úbytok populácie v aktívnom veku.

»»

Predchádzajúce →