Nezaradené

Ekonómovia vyzývajú politikov, aby podporili iniciatívu „Najlepší z možných svetov“, ktorej spoluautorom bol Martin Filko

Tlačová správa, 4. apríla 2016

Spolu 24 ekonómov z bankového sektora, mimovládnych organizácií ako aj verejných inštitúcií vyzvalo najvyšších ústavných činiteľov, aby sa osobne angažovali za pokračovanie a naplnenie iniciatívy „Najlepší z možných svetov – Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike“, ktorej autormi sú Martin Filko, Štefan Kišš a Ľudo Ódor. Ako sa uvádza vo výzve, iniciatíva má šancu zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu rozhodovania o verejných zdrojoch na Slovensku. Politikom a úradníkom môže uľahčiť hľadanie takých riešení, ktoré sú šetrné k verejným financiám a zároveň prinášajú najväčší spoločenský úžitok.

„Domnievame sa, že táto iniciatíva má potenciál stať sa kľúčovou reformou na ceste Slovenska medzi dobre spravované krajiny,“ uviedol Juraj Kotian, predseda Klubu ekonomických analytikov (KEA), občianskeho združenia, ktoré výzvu organizuje.

Vo výzve sa ďalej uvádza, že po tragédii, ktorá sa stala 28. marca, Slovensko pravdepodobne prichádza v osobe Martina Filka o rešpektovaného ekonóma, lídra i úradníka. Nemusí však prísť o dielo, ktoré Filko Slovensku zanecháva ako svoj verejný testament. „Je dôležité vyvinúť úsilie, aby významná reforma, ktorú pripravoval, pokračovala ďalej a občania SR mohli od verejných inštitúcií dostávať čoraz vyššiu hodnotu za peniaze,“ píše sa vo výzve.

Signatári výzvy považujú za dôležité, aby sa vláda zaviazala k realizácii iniciatívy „Najlepší z možných svetov“ v programovom vyhlásení. Kľúčové je tiež, aby závery z analytických hodnotení boli verejné. Verejná diskusia o tom, či bol zvolený prístup s najväčším úžitkom pre občanov, je totiž rozhodujúca pre prijímanie správnych rozhodnutí.

Výzvu ekonómovia adresovali prezidentovi SR, predsedovi a podpredsedom vlády SR, ministrovi financií, predsedovi a podpredsedom Národnej rady SR ako aj predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu. Výzva je otvorená a na internetovej stránke KEA sa k nej môžu pridávať ďalší signatári.

Iniciatíva „Najlepší z možných svetov“ navrhuje zásadne posilniť analytické kapacity štátu s cieľom podporiť rozhodovanie politikov aj verejnosti pri používaní verejných zdrojov. Súčasne navrhuje systematicky monitorovať a hodnotiť efektívnosť verejných výdavkov, investícií, politík aj regulácií. Hodnotenie by malo prebiehať pred samotným rozhodnutím vrátane posúdenia rôznych alternatív, ako aj následne s cieľom vyhodnotiť realizáciu ako aj dopady rozhodnutia.

Klub ekonomických analytikov je občianskym združením, ktorého ambíciou je zvýšiť kvalitu spoločenskej diskusie o ekonomických otázkach a podporiť presadzovanie rozumnej hospodárskej politiky na Slovensku.

Viac informácií poskytnú:

Juraj Kotian, predseda KEA
Peter Goliaš, Juraj Valachy, členovia riadiaceho výboru KEA

Výzva a stanovisko KEA k iniciatíve „Najlepší z možných svetov“ sú dostupné na: www.ineko.sk/kea

Comments are disabled.