Aktuality

Valné zhromaždenie KEA si zvolilo nové vedenie

K 1.7. 2019 zvolilo Valné zhromaždenie KEA na dvojročné funkčné obdobie nových členov Riadiaceho výboru a Kontrolnej komisie. Novými členmi Riadiaceho výboru sa stali: Juraj Valachy, Ján Tóth a Peter Goliaš. Novými členmi Kontrolnej komisie sa stali: Ján Kovalčík, Michal Lehuta a Michal Mušák. Hlasovania do vedenia a o nových členoch sa zúčastnilo 30 zo 42 členov KEA.

Dňa 8.8.2019 Riadiaci výbor na základe hlasovania členov KEA vybral za predsedu KEA Juraja Valachyho, ktorý tak bude v nasledujúcich dvoch rokoch pokračovať v tejto funkcii.

Valné zhromaždenie k 1.7.2019 zvolilo aj 6 nových členov KEA: Andrej Arady, Adriana Lojschová, Lívia Vašáková, Marek Radvanský, Tomáš Domonkos a Ivan Lichner. Vo voľbách nových členov bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov (22 zo 42) a zároveň dve tretiny zo zúčastnených členov (20 z 30). Všetci navrhnutí kandidáti splnili obe podmienky a boli teda prijatí za nových členov KEA.

Comments are disabled.