Aktuality

Riaditeľ INEKO: Kladením si bariér pod nohy nedokážeme zvyšovať súťaživosť medzi poisťovňami

Navrhované komplikovanie procesu zmeny zdravotnej poisťovne (potreba akceptačného listu, overené podpisy, ak prezenčne, tak len na pobočkách) výrazne zvýši transakčné náklady jednak prestupujúcich poistencov a tiež samotných poisťovní. Kladením si bariér pod nohy nedokážeme zvyšovať súťaživosť medzi poisťovňami, ktorá generuje lepšie služby pre poistencov. Niekto má asi záujem zabetónovať určitý stav.

Dátum: 11.08.22Riaditeľ INEKO: Kladením si bariér pod nohy nedokážeme zvyšovať súťaživosť medzi poisťovňami

INEKO k navrhovanej novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov

Vítame postupné odstraňovanie bariér pre vstup generických a biosimilárnych liekov na trh a ich intenzívnejšie využívanie na Slovensku. V aktuálne prerokúvanej novele (č. 363/2011 Z.z.) vidíme aj zmeny, ktoré sme odporúčali v našej októbrovej Analýze stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku.

Dátum: 23.06.22INEKO k navrhovanej novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov

Treba uvoľniť príliš prísnu cenovú reguláciu pre vstup generík a biosimilárov na náš trh

Na Slovensku pozorujeme dlhodobo klesajúci alebo prinajlepšom stagnujúci podiel spotreby generických liekov vo finančnom aj množstevnom vyjadrení. Slovensko patrí medzi európske štáty s najprísnejšou cenovou reguláciou pre generiká a biosimiláry, pričom nikde v Európe sa neuplatňuje trojprahový vstup, čiže povinné zrážky z ceny pri vstupe prvého, druhého aj tretieho generika alebo biosimiláru na trh v kombinácii s prísnym medzinárodným referencovaním cien (v prípade Slovenska priemer troch najlacnejších krajín EÚ).
Dôsledok v roku 2018 zavedeného trojprahového vstupu pre generiká a biosimiláry bolo skokovité zníženie počtu žiadostí o kategorizáciu týchto liekov, ich menšia dostupnosť pre pacientov, a teda aj menší tlak na celkové znižovanie cien za lieky v segmente, kde existujú pre originálne lieky ich lacnejšie alternatívy.

Dátum: 3.06.22Treba uvoľniť príliš prísnu cenovú reguláciu pre vstup generík a biosimilárov na náš trh

Odporúčania na zlepšenie otvorenosti rozpočtového procesu verejnej správy na Slovensku

Vláda by mala zostavovať rozpočtové dokumenty zrozumiteľné aj pre bežných ľudí
Slovensko od roku 2015 pravidelne zlepšuje skóre otvorenosti rozpočtového procesu verejnej správy. V celosvetovom hodnotení Open Budget Survey sa v roku 2021 umiestnilo na 24. mieste, čo je najlepšie spomedzi krajín Vyšehradu. Napriek tomu existujú oblasti, v ktorých výraznejšie zaostávame. Ak sa chceme dostať do svetovej špičky, treba najmä zverejňovať rozpočtové dokumenty vo verziách zrozumiteľných pre bežných ľudí, zapojiť občanov do tvorby a kontroly rozpočtu ako aj posilniť dohľad nad rozpočtovým procesom zo strany Národnej rady SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Dátum: 31.05.22Odporúčania na zlepšenie otvorenosti rozpočtového procesu verejnej správy na Slovensku

Privítali by sme návrat k tzv. jednoprahovému vstupu generík na trh

Príliš silná regulácia cien generík spôsobuje ich nedostatok pre pacientov, menší počet žiadostí výrobcov o vstup na trh a nižšie úspory nákladov na lieky, aké by mohli byť dosiahnuté pri vstupe viacerých generických a biosimilárnych liekov a ich cenovej súťaži. Poslanci parlamentu majú na stole príslušnú legislatívu (363/2011 Z.z.), kde sa treba vrátiť k menej prísnemu tzv. jednoprahovému vstupu na trh pre generiká a biosimiláry, teda k povinnej zrážke z ceny pri vstupe len prvého generika alebo biosimiláru a už nie pri vstupe druhého a tretieho, ako to je zatiaľ navrhnuté.

Dátum: 27.05.22Privítali by sme návrat k tzv. jednoprahovému vstupu generík na trh

← Staršie články 

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Posam spol. s r.o.
  • Unilabs Slovensko, s. r. o.
  • Union zdravotná poisťovňa