Aktuality

Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Ak Vás trápi šírenie populizmu a anti-demokratických síl v politike, rastúci verejný dlh, korupcia a plytvanie verejnými zdrojmi, nekvalitné školstvo a zdravotníctvo, či neférová súťaž pri podnikaní a získavaní štátnych zákaziek, potom máme veľa spoločného. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní financovať projekty, ktoré dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám.

Dátum: 3.05.21Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Takmer polovica občanov nie je spokojná s kvalitou demokracie

Ľuďom najviac prekáža, že politici neriešia ich naozajstné problémy a že sa netrestá nehospodárne nakladanie s majetkom štátu. Na druhej strane v porovnaní s rokom 2016 na Slovensku významne stúpol podiel ľudí, ktorí veria demokracii a preferujú demokratické zmeny, pričom klesla podpora nedemokratických riešení.

Dátum: 27.04.21Takmer polovica občanov nie je spokojná s kvalitou demokracie

Ekonómovia sa zhodli, že stav verejných financií by sa najviac zlepšil zavedením výdavkových limitov

Výsledky ankety medzi členmi Klubu ekonomických analytikov (KEA): Medzi najvyššie priority novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti patrí zavedenie výdavkových limitov. Členovia KEA sa ďalej zhodli, že navrhovaná novela so sebou prináša pozitívne zmeny, ktoré zlepšia stav verejných financií. Popri zavedení výdavkových limitov má pozitívny ohlas najmä prechod na sledovanie čistého dlhu, posilnenie postavenia a úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, posilnenie postavenia a úloh nezávislých výborov pre makroekonomické a daňové prognózy a tiež úpravy fungovania a pravidiel dlhovej brzdy. Naproti tomu väčšina členov nesúhlasí so zavedením daňovej brzdy do zákona.

Dátum: 26.04.21Ekonómovia sa zhodli, že stav verejných financií by sa najviac zlepšil zavedením výdavkových limitov

INEKO hľadá stážistu

INEKO hľadá stážistu, študenta magisterského štúdia ekonómie, manažmentu, verejnej politiky, prípadne aj iných odborov pre pomoc pri realizácii niektorého z našich projektov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, dopravy a verejných financií. Ponúkame štipendium vo výške 300 eur mesačne po dobu jedného roka so začiatkom od októbra 2021 s možnosťou odmien v závislosti od výsledkov práce. Záujemcovia môžu poslať žiadosť o štipendium, životopis a motivačný list na mailovú adresu uvedenú na tejto stránke. V žiadosti môžu uviesť, na realizácii ktorého projektu by sa najradšej podieľali. Podmienkou prijatia sú dobré študijné výsledky, hodnoty v súlade s misiou INEKO a Konrad Adenauer Stiftung, ktorá štipendium financuje, záujem o verejné dianie. Výhodou je dobrá znalosť angličtiny, analytické myslenie a schopnosť pracovať s dátami.

Dátum: 20.04.21INEKO hľadá stážistu

Zaujalo nás:

VÝZVA PREDSEDOVI VLÁDY SR, EDUARDOVI HEGEROVI, A VLÁDE SR k situácii okolo ŠÚKL

Podpísali sme verejnú výzvu predsedovi Vlády SR Eduardovi Hegerovi a Vláde SR k situácii okolo ŠÚKL.

Dátum: 12.04.21Zaujalo nás:

← Staršie články 

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Európska komisia
 • FinStat
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Nadacia Pontis
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Union zdravotná poisťovňa
 • US Embassy