analyza_dat

Aktuality, Stanoviská a komentáre

Dobre informované verejné rozhodnutia na základe analýz a dát sú v ohrození

Pre kvalitné verejné rozhodovanie sú dôležité dobre fungujúce analytické jednotky. Preto je dôležité, aby výmeny ich vedenia neprebiehali podľa volebného cyklu, ale boli riadne
zdôvodnené. Zároveň je kľúčové, aby na uvoľnené pozície prebehli transparentné výberové konania za účasti odbornej verejnosti.

»»

Predchádzajúce →