Stanoviská a komentáre

Prieskum ohľadne verejných financií

Začiatkom júna 2010 sa uskutočnil prieskum KEA ohľadne hlavných otázok v
súčasných verejných financiách. Členovia KEA neočakávajú splnenie cieľa deficitu, pokiaľ nedôjde k zásadným opatreniam. “Status-quo” deficit je odhadovaný na úrovni 7,4%
HDP pre rok 2010.

Kompletné výsledky prieskumu si môžete prečítať tu.

Comments are disabled.