Stanoviská a komentáre

Vyhodnotenie KEA prieskumu ohľadne verejných financií

Začiatkom júna 2010 sa uskutočnil prieskum KEA ohľadne hlavných otázok v
súčasných verejných financiách. Členovia KEA neočakávajú splnenie cieľa deficitu, pokiaľ nedôjde k zásadným opatreniam. “Status-quo” deficit je odhadovaný na úrovni 7,4%
HDP pre rok 2010.

Prezentáciu s výsledkami prieskumu si môžete stiahnuť tu.

Comments are disabled.