Aktuality, Stanoviská a komentáre

Ekonómovia sa zhodli, uvoľňovanie dlhovej brzdy považujú za rizikové

Je potrebné meniť ústavný zákon o dlhovej brzde? Ktoré zmeny sú nebezpečné a ktoré by boli prospešné? Čo sú najlepšie alternatívy k zmene dlhovej brzdy?

Výsledky prieskumu o dlhovej brzde

Tlačová správa Klubu ekonomických analytikov – 26.2.2017

Vo februári 2017, Klub ekonomických analytikov (KEA) realizoval medzi svojimi členmi prieskum, ktorého cieľom bolo komunikovať názory analytikov a ekonómov na potenciálne zmeny ústavného zákona o dlhovej brzde.

V prieskume KEA sa ekonómovia zhodli na tom, že uvoľňovanie dlhovej brzdy je pre Slovensko rizikové, dokonca dve tretiny to považujú za veľmi rizikové. Deväť z desiatich analytikov je presvedčených, že uvoľnenie dlhovej brzdy zhorší pripravenosť Slovenska čeliť nákladom, ktoré prinesie starnutie populácie, oddiali potrebný tlak na obmedzenie plytvania a zefektívnenie verejných výdavkov a v konečnom dôsledku povedie k nárastu deficitov a hrubého verejného dlhu. S argumentmi, že je nevyhnutné uvoľniť dlhovú brzdu pre realizáciu investícií (napr. do infraštruktúry) nesúhlasilo v priemere 9 z 10 analytikov, z toho dve tretiny vyjadrilo silný nesúhlas. Väčšina hlasujúcich takisto nesúhlasila s argumentom, že uvoľnenie dlhovej brzdy umožní lepšie využiť obdobie nízkych úrokových sadzieb a slušného rastu ekonomiky.

Zobraziť celú tlačovú správu

V priloženej tlačovej správe nájdete viac detailov o prieskume, ktorý sa zaoberal aj prípadnými čiastkovými zmenami dlhovej brzdy ako aj odporúčania Klubu ekonomických analytikov, čo považujú za lepšiu alternatívu k zmenám dlhovej brzdy.

Klub ekonomických analytikov je občianskym združením, ktorého ambíciou je zvýšiť kvalitu spoločenskej diskusie o ekonomických otázkach a podporiť presadzovanie rozumnej hospodárskej politiky na Slovensku.

Viac informácií poskytnú:

Juraj Kotian, predseda KEA

Peter Goliaš, Juraj Valachy, členovia riadiaceho výboru KEA

Comments are disabled.