Aktuality

Valné zhromaždenie zvolilo nové vedenie KEA

Dňa 2. marca 2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie KEA, ktoré pri účasti 26 členov zvolilo nové riadiace a kontrolné orgány. Za členov riadiaceho výboru boli zvolení Juraj Valachy, Ján Kovalčík a Michal Mušák. Za členov kontrolnej komisie boli zvolení Michal Lehuta, Róbert Prega, Lucia Šrámková a Branislav Žúdel. Dňa 10. marca 2017 riadiaci výbor vybral za nového predsedu KEA Juraja Valachyho, ktorý tak vo funkcii vystriedal Juraja Kotiana. K voľbe nových členov vedenia KEA dochádza v súlade so stanovami pravidelne každé dva roky.

Comments are disabled.