Aktuality, Stanoviská a komentáre

Ekonómovia varujú, že zavedenie dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov

Tlačová správa Klubu ekonomických analytikov

Klub ekonomických analytikov (KEA) vyjadruje nesúhlas so zásahmi do dôchodkového systému, ktoré zhoršia jeho udržateľnosť. Budúcim dôchodcom nepomôže ústavný zákon o strope dôchodkového veku, ale praktické opatrenia, ktoré pripravia krajinu na starnutie a zmiernia úbytok populácie v aktívnom veku.

V posledných týždňoch sa objavujú úvahy o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, najčastejšie vo veku 65 rokov. Takýto krok by podľa KEA znamenal krok späť pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií a ohrozenie budúcich dôchodkov. Na to, aby skoršie dôchodky vedel štát neskôr zaplatiť, bude potrebovať buď (1) zvýšiť už dnes vysoké odvody; alebo (2) budú musieť ľudia ísť do dôchodku s nižším priznaným dôchodkom; alebo (3) akceptovať výrazne viac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

V tlačovej správe nájdete viac detailov k Vyhláseniu spolu s navrhovanými opatreniami, ktorými vláda môže pomôcť, aby si ľudia v budúcnosti dlhšie užívali dôchodok.

Tlačová správa (formát PDF)

Comments are disabled.