Aktuality, Stanoviská a komentáre

Ekonómovia odporúčajú zapracovať opatrenia zvyšujúce hodnotu za peniaze do štátneho rozpočtu

Tlačová správa Klubu ekonomických analytikov

Pri tvorbe rozpočtu verejnej správy by sa nemalo zabudnúť na kritické zistenia i dobré návrhy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Členovia Klubu ekonomických analytikov (KEA) vyjadrujú odporúčanie, aby sa možnosti efektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov nielen pomenovali, ale reálne využívali. Aj v rezortoch, kde sa politici doteraz bránia zmene zlých stereotypov.

Bežní občania, médiá a zrejme ani mnohí politici si pravdepodobne nenájdu čas preštudovať početné zistenia z analýz ÚHP i navrhované opatrenia. Zo správ k doteraz šiestim analyzovaným rezortom predstavitelia KEA vybrali a špecifikovali najprv 4 až 7 opatrení za každých rezort (spolu 33). Ich užitočnosť pre slovenskú ekonomiku následne hodnotili jednotliví členovia KEA.

 

V tlačovej správe nájdete celé Stanovisko KEA spolu s Top 10 najlepšie hodnotenými opatreniami.

Tlačová správa (formát PDF)

Tlačová správa (formát Word)

 

V podrobných výsledkoch je všetkých 33 opatrení, ktorých užitočnosť hodnotili členovia KEA (4 až 7 vybraných za každý zo šiestich rezortov, ku ktorým už existuje správa Útvaru hodnoty za peniaze)

Podrobné výsledky (formát XLSX)

 


Klub ekonomických analytikov (KEA) je občianskym združením, má 40 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenska akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity. Na prieskume sa zúčastnilo 22 členov.

Viac informácií poskytnú:
Juraj Valachy, predseda Klubu ekonomických analytikov
klub.ekonomickych.analytikov@gmail.com, juraj_valachy@tatrabanka.sk
0903 975 427
www.ineko.sk/kea

Ján Kovalčík, kovalcik@ineko.sk
Michal Mušák, musak.michal@slsp.sk
členovia riadiaceho výboru KEA

Comments are disabled.